ซ่อมแมคแอร์ Mac air อาการเปิดไม่ติด

ซ่อมแมคแอร์ Mac air อาการเปิดไม่ติด  จัดแก้ไข ระบบไฟ RTC_Reset  เรียบร้อย

เครื่องสามารถ กลับมาใช้งานได้ อีกครั้้ง่  ปิดงาน

mac air repair ร้านซ่อมคอม พันทิพย์ประตูน้ำ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. Platong Computer.com All rights reserved. Site by MoreDesignThai.com